Små förändringar i metrons tidtabell

Det har skett förändringar i metrons lördags- och söndagstidtabeller. Vissa turer på sträckan Hagalund-Mellungsbacka förlängs så att de kör ända till Mattby eller avgår från Mattby. Vissa avgångar som avgår från Mellungsbacka körs med linjenumret M1 på grund av förändringarna. Alla avgångar finns i Reseplaneraren.

Det har skett små förändringar i metrons tidtabell för lördagar och söndagar. Efter förändringarna kör vissa avgångar på sträckan Hagalund-Mellungsbacka till och från Mattby.

Eftersom turerna har en ny destination, får också de turer som går från Mellungsbacka till Mattby i stället för Hagalund, ett nytt linjenummer. I fortsättningen har dessa turer linjenumret M1. På motsvarande sätt kör metronturerna från Mattby till Mellungsbacka i enlighet med destinationen med linjenumret M2.

Alla ovannämnda förändringarna och tidtabellerna finns också i Reseplaneraren. Orsaken är arbeten som görs på metrosträckan till Stensvik.

Förändringarna

Lördagstrafik

Följande avgångar på linje M2 kör från Mattby i stället för Hagalund:

  • avgång från Mattby kl. 5.44 (från Hagalund kl. 5.49)
  • avgång från Mattby kl. 8.25 (från Hagalund kl. 8.31)
  • avgång från Mattby kl. 8.32 (från Hagalund kl. 8.38)

Avgång från Mellungsbacka kl. 20.04 på linje M2 börjar köra till Mattby som linje M1.

Söndagstrafik

Följande avgångar på linje M2 kör från Mattby i stället för Hagalund:

  • avgång från Mattby kl. 6.29 (från Hagalund kl. 6.34)
  • avgång från Mattby kl. 6.44 (från Hagalund kl. 6.49)

Avgång från Mellungsbacka kl. 19.50 på linje M2 börjar köra till Mattby som linje M1.