Tidtabellsändringar för I- och P-tågen och avvikelser i trafiken mellan Norra Haga och Vandaforsen nattetid 20–23.9 – ersättningsbuss 499X i trafik

På grund av växelarbeten mellan Gamlas och Vandaforsen sker det några avbrott i trafiken för I- och P-tågen mellan stationerna Norra Haga och Vandaforsen nattetid kl. 22–05 från tisdagskvällen den 20 september fram till fredagsmorgonen den 23 september. Under avbrotten blir det ingen tågtrafik mellan vissa stationer. Dessutom påverkar avbrotten tidtabellerna för I- och P-tågen. Tågförbindelserna ersätts med buss 499X.

Uppdaterad 22.9

Tidtabellsändringar för I- och P-tågen och avvikelser i trafiken nattetid 22–23.9 – ersättningsbuss 499X i trafik

Timetable changes for I and P trains and service changes at night 22–23 September – replacement bus 499X in traffic

Natten mellan torsdag och fredag 22–23.9 finns det ingen tågtrafik mellan Mårtensdal och Vandaforsen kl. 22–23 och inte mellan Malmgård och Veckals kl. 23-05. Buss 499X ersätter tågen mellan stationerna.

-----------------

Det görs växelarbeten i Gamlas, Myrbacka och Bredberget nattetid kl. 22–05 från tisdagskvällen den 20 september fram till fredagsmorgonen den 23 september. På grund av arbeten sker det några avbrott i trafiken för I- och P-tågen mellan stationerna Norra Haga och Vandaforsen. Under avbrotten blir det ingen tågtrafik mellan vissa stationer.

Dessutom påverkar avbrotten tidtabellerna för I- och P-tågen.

Tågförbindelserna ersätts med buss 499X.

Avvikelserna i tågtrafiken

Natten mellan tisdag och onsdag 20–21.9

Det finns ingen tågtrafik mellan Norra Haga och Myrbacka kl. 22–05. Buss 499X ersätter tågen mellan Gamlas – Norra Haga – Vandaforsen. Mer information om ersättningsbuss 499X hittar du i slutet av detta meddelande.

Poikkeus kartalla tekstin mukaisesti.

Helsingfors – Norra Haga

P-tågen från Helsingfors kör endast fram till Norra Haga. Tågen kör till Norra Haga där de vänder om och kör tillbaka till Helsingfors som I-tåg. Under avvikelsen är turtätheten 15 minuter på båda linjerna mellan Norra Haga och Helsingfors.

 • 21.53–0.53 avgår P-tågen från Helsingfors 8, 23, 38 och 53 minuter över varje timme.
 • I-tågen kör från Norra Haga till Helsingfors var 15:e minut kl. 22.11–0.56. Det finns även en avgång kl. 1.16.

Helsingfors – Flygplatsen – Myrbacka

I-tågen kör från Helsingfors via Flygplatsen endast till Myrbacka. Tågen kör till Myrbacka där de vänder om och kör tillbaka mot Flygplatsen som P-tåg. Under avvikelsen är turtätheten 30 minuter på båda linjerna via Flygplatsen mellan Myrbacka och Helsingfors.

 • 21.36–0.36 avgår I-tågen från Helsingfors 6 och 36 minuter över varje timme. I-tåget från Helsingfors kl. 21.21 ställs in.
 • P-tågen avgår från Myrbacka till Helsingfors via Flygplatsen var 30:e minut kl. 22.35–1.35.

Du kan undantagsvis resa med tåg via zon C mellan stationerna Myrbacka–Vandaforsen och Helsingfors med AB-biljett.

Natten mellan onsdagen och torsdagen 21–22.9

Det finns ingen tågtrafik mellan Malmgård och Klippsta kl. 22–05. Buss 499X ersätter tågen mellan Gamlas – Norra Haga – Vandaforsen. Mer information om ersättningsbuss 499X hittar du i slutet av detta meddelande.

Poikkeus kartalla tekstin mukaisesti.

Helsingfors – Malmgård

P-tågen från Helsingfors kör endast fram till Malmgård. Tågen kör till Malmgård där de vänder om och kör tillbaka till Helsingfors som I-tåg. Under avvikelsen är turtätheten 15 minuter på båda linjerna mellan Malmgård och Helsingfors.

 • 21.53–0.53 avgår P-tågen från Helsingfors 8, 23, 38 och 53 minuter över varje timme.
 • I-tågen avgår från Malmgård till Helsingfors var 15:e minut kl. 22.07–0.52. Det finns även en avgång kl. 1.12.

Helsingfors – Flygplatsen – Klippsta

I-tågen kör från Helsingfors via Flygplatsen endast fram till Klippsta. Tågen kör till Klippsta där de vänder om och kör tillbaka mot Flygplatsen som P-tåg. Under avvikelsen är turtätheten 30 minuter på båda linjerna via Flygplatsen mellan Klippsta och Helsingfors.

 • 21.36–0.36 avgår I-tågen från Helsingfors 6 och 36 minuter över varje timme. I-tåget från Helsingfors kl. 21.21 ställs in.
 • P-tågen kör från Klippsta till Helsingfors via Flygplatsen var 30:e minut kl. 22.36–1.36.

Du kan undantagsvis resa med tåg via zon C mellan stationerna Klippsta–Vandaforsen och Helsingfors med AB-biljett.

Natten mellan torsdag och fredag 22–23.9

Det finns ingen tågtrafik mellan Mårtensdal och Vandaforsen kl. 22–05. Buss 499X ersätter tågen mellan stationerna Mårtensdal och Vandaforsen. Mer information om ersättningsbuss 499X hittar du i slutet av detta meddelande.

Poikkeus kartalla tekstin mukaisesti.

Helsingfors – Mårtensdal

P-tågen från Helsingfors kör endast fram till Mårtensdal. Tågen kör till Mårtensdal där de vänder om och kör tillbaka till Helsingfors som I-tåg. Under avvikelsen är turtätheten 15 minuter på båda linjerna mellan Mårtensdal och Helsingfors.

 • 21.53–0.53 avgår P-tågen från Helsingfors 8, 23, 38 och 53 minuter över varje timme.
 • I-tågen avgår från Mårtensdal till Helsingfors var 15:e minut kl. 22.01–0.46. Det finns även en avgång kl. 1.06.

Helsingfors – Flygplatsen – Vandaforsen

I-tågen kör från Helsingfors via Flygplatsen endast fram till Vandaforsen. Tågen kör till Vandaforsen där de vänder om och kör tillbaka mot Flygplatsen som P-tåg. Under avvikelsen är turtätheten 30 minuter på båda linjerna via Flygplatsen mellan Vandaforsen och Helsingfors.

 • 21.36–0.36 avgår I-tågen från Helsingfors 6 och 36 minuter över varje timme. I-tåget från Helsingfors kl. 21.21 ställs in.
 • P-tågen kör från Vandaforsen till Helsingfors via Flygplatsen var 30:e minut kl. 22.40–1.40.

Du kan undantagsvis resa med tåg via zon C mellan Vandaforsen och Helsingfors med AB-biljett.

Ersättningsbuss 499X

Ombord på ersättningsbussar gäller samma biljetter som i tågen. Du kan stiga på ersättningsbussar genom mittdörrar om du har en giltig biljett. Då behöver du inte visa upp din biljett för föraren.

Buss 499X kör rutten Gamlas – Norra Haga station – Vandaforsen station natten mellan tisdag och onsdag samt natten mellan onsdag och torsdag 20–22.9. Bussen kör från Gamlas via Lassas mot Vandaforsen.

Natten mellan tisdag och onsdag kan du ta dig till Gamlas från Norra Haga med buss 499X i motsatt riktning än i riktning mot Vandaforsen.

Om du till exempel åker från Helsingfors centrum mot Myrbacka lönar det sig att också natten mellan onsdag och torsdag byta från tåg till buss redan vid Norra Haga station istället för Gamlas. Under denna natt är det möjligt att byta från tåg till buss också i Malmgård, men där är avståndet mellan stationen och ersättningsbusshållplatserna längre.

Natten mellan torsdag och fredag 22–23.9 går buss 499X endast mellan stationerna Mårtensdal och Vandaforsen. Under denna natt avgår bussen från samma hållplatser som tidigare nätter.

Bussen kör med 15 minuters mellanrum under alla nätter.

Mer information om rutten och tidtabellen för ersättningsbussen hittar du i Reseplaneraren:


Bussen stannar på följande hållplatser


Gamlas:


Norra Haga:

 • mot Vandaforsen: plattform 11 (på Styvergränden bredvid stationen)
 • mot Gamlas: plattform 12 (hållplatsen Lassas på Krämarvägen, ca 50 m från stationen)


Malmgård:


Myrbacka:


Klippsta:


Mårtensdal:


Vandaforsen: