Busshållplats Löneboställsporten på Bölegatan flyttas på fredag 28.10

Hållplatsen ”Löneboställsporten” som ligger på Bölegatan och trafikeras av linjerna 500 och 510 flyttas till en gemensam hållplats med spårvagnarna fredagen den 28 oktober.

Hållplatsen ”Löneboställsporten” som ligger på Bölegatan och trafikeras av linjerna 500 och 510 flyttas till en gemensam hållplats med spårvagnarna fredagen den 28 oktober. Hållplatsen trafikeras av spårvagnarna 2 och 7.

Namnet på hållplatsen ändras inte, men hållplatsen får ett nytt nummer: H0629. Den gamla hållplatsen på samma gata i riktning mot Böle station dras in.