Hållplats Estersporten H0610 tas i bruk på linjer 23, 59 och 518

Busslinjerna 23(N), 59 och 518 börjar trafikera spårvagnshållplatsen ”Estersporten” (H0610) på Bölegatan.

Busslinjerna 23(N), 59 och 518 börjar trafikera spårvagnshållplatsen ”Estersporten” (H0610) på Bölegatan. Hållplatsen används av både bussar och spårvagnarna 7 och 9. Den gamla hållplatsen i riktning mot Ilmala har dragits in.

På andra sidan av gatan, i riktning mot Böle station, finns separata hållplatser för spårvagnar och bussar.