Hållplats Mästarvägen på Ståthållarvägen flyttas 3.11

Hållplatsen ”Mästarvägen” (H3150) på Ståthållarvägen i Åggelby flyttas tillfälligt ca 100 m bakåt i körriktningen till västra sidan av korsningen vid Ståthållarvägen torsdagen den 3 november.

Hållplatsen Mästarvägen H3150 på Ståthållarvägen i Åggelby flyttas tillfälligt ca 100 m bakåt i körriktningen till västra sidan av korsningen vid Ståthållarvägen torsdagen den 3 november.

Hållplatsen markeras med en tillfällig hållplatsstolpe.

Hållplatsen trafikeras av linje 61 till Staffansby, linje 61N till Lidamalmen, linje 550 till Östra centrum(M) och linje 553/K till Håkansböle.

Hållplatsen flyttas på grund av arbeten. Det tillfälliga läget beräknas gälla fram till 30.12.2022.

Hållplatsen på kartan

imagebek1n.png