Rulltrappornas riktning ändras på prov vid Järnvägstorgets metrostation från och med måndag 17.10

Ordningen på rulltrapporna som går uppåt och nedåt mellan metron och Kompassnivån vid Järnvägstorgets metrostation ändras på prov. Den fyra veckor långa testperioden börjar måndagen den 17 oktober. Syftet med testperioden är att göra det lättare för passagerarna att röra sig och stiga på metron.

Ordningen på rulltrapporna som går uppåt och nedåt mellan metron och Kompassnivån vid Järnvägstorgets metrostation ändras på prov. Den fyra veckor långa testperioden börjar måndagen den 17 oktober.

Testperioden genomförs för att undersöka om det är möjligt att påverka passagerarflödet på stationen och plattformarna genom att ändra ordningen på rulltrapporna som åker uppåt och nedåt. Målet är att göra det lättare för passagerarna att röra sig och stiga på metron.

Ordningen på rulltrapporna ändras så att den andra av de två mellersta rulltrapporna för resenärer nedåt till perrongen medan de andra rulltrapporna åker uppåt. Under testperioden ska du ta den andra rulltrappan från vänster ner till perrongen från Kompassnivån. Antalet upp- och nedåtgående rulltrappor ändras inte. Den nya ordningen är i bruk under hela testperioden.

Under testperioden kommer passagerarna att informeras om den nya ordningen via en ljudfyr invid ingången, bredvid HRT:s kortläsare. Ovanför rulltrapporna finns även grön- och rödljusen som hjälper passagerarna att hitta rätt riktning.

Om testperioden är framgångsrik, dvs. den underlättar möjligheterna att röra sig vid stationen, blir den nya ordningen på rulltrapporna bestående. Under testperioden genomförs också en enkät riktad till passagerarna för att ta fram information om hur försöket har lyckats.

Delta och svara på enkäten senast 13.11

Du kan berätta din åsikt om ändringarna som gjordes i ordningen på rulltrapporna genom en enkät som genomförs av Stadstrafik Ab. Genom dina svar får vi viktig information om testperioden. Med hjälp av denna information kan vi bedöma om det nya arrangemanget har varit framgångsrikt och om det blir bestående.

Det är även möjligt att dina svar kommer att utnyttjas då vi planerar motsvarande ändringar vid andra stationer.

Enkäten är öppen fram till söndagen den 11 november.

Besvara enkäten (länken går till webropolsurveys.com)

Kuva Rautatientorin metroaseman liukuportaista ennen muutosta.

Bild: Stadstrafik Ab