Små justeringar i tidtabeller för linjer 522 och 555 från 7.11

Det sker små justeringar i tidtabellerna för linjerna 522 och 555 från och med måndagen den 7 november.

Ändringar på linje 522 Alberga – Hasselbacken – Vandaforsen från och med den 7 november

Det sker små justeringar i tidtabellen för linje 522 på basis av linjens körtider. I och med ändringarna i körtiderna har man säkerställt smidiga bytesförbindelser mellan linje 522 och stomlinje 300 och att linjen trafikeras med jämna intervall med stomlinjerna 311 och 555.

Hållplatserna i Tavastberga och Tavastby som används för tidsutjämning från Alberga i riktning mot Vandaforsen dras in. Linjen får en ny hållplats för tidsutjämning i Hasselbacken som heter Björnringen V1207. Syftet med ändringarna är att underlätta byte mellan linje 522 och stomlinje 300.

Ändringar på linje 555 Kägeludden – Mårtensdal från och med den 7 november

Det sker justeringar i tidtabellen för linje 555 särskilt mellan Alberga och Kägeludden på basis av linjens körtider.

På grund av ett stort antal passagerare får linjen en ny tur under morgonens rusningstrafik. Turen avgår från Mårtensdal kl. 7.57. Avgångstiderna från Kägeludden och Mårtensdal ändras med några minuter. 

De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren. Tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form.