Spårvagn 9 fortsätter till Ilmala och linje 7 till Västra Böle 17.10

Måndagen den 17 oktober förlängs spårvagn 9 från Böle till Ilmala. I fortsättningen går spårvagnen via Bölegatan och Radiogatan till Ilmalatorget som ligger vid Ilmala station. Även spårvagn 7 får en ny rutt 17.10 när den förlängs från Böle station till västra Böle. Linjen går via Böletået och Bölegatan.

Måndagen den 17 oktober förlängs spårvagn 9 från Böle till Ilmala. I fortsättningen går spårvagnen via Bölegatan och Radiogatan till Ilmalatorget som ligger vid Ilmala station. Nya hållplatser är Estersporten, Evabacken, Nyhetsgatan och Ilmalatorget.

Ändhållplatsen Ilmalatorget H0623 är indragen när trafiken startar. Den kommer senare att vara en avstigningshållplats. Hållplats Ilmalatorget H0622 fungerar som avgångshållplats fr.o.m. 17.10.

Också linje 7 får en ny rutt den 17 oktober. Rutten förlängs från Böle station till västra Böle. Linjen går via Böletået och Bölegatan.

Linjens nya ändhållplats ligger på Magistratstorget. Under tiden 17-30.10 är hållplats Kyllikkiporten H0608 linjens ändhållplats. Hållplats Magistratstorget H0606 tas i bruk den 31 oktober. Orsaken är byggarbeten i närheten.

Även hållplatserna vid Böle station förändras. Båda linjerna 7 och 9 går i fortsättningen över Bölebron och stannar på hållplatserna vid Böle station. I och med förändringarna stannar spårvagnarna inte längre vid hållplatserna på Bangårdsvägen (plattformarna 41 och 43). Spårvagn 2 börjar använda plattform 43 vid Böle station som ändstation.