Hållplats Fjärdtorget på Esboviksgatan öppnas 15.11

Hållplatsen Fjärdtorget (E4022) på Esboviksgatan öppnas tisdagen den 15 november.

Hållplatsen Fjärdtorget (E4022), plattform 10, på Esboviksgatan öppnas tisdagen den 15 november.

Hållplatsen trafikeras av linjerna 124 och 124K till Hagalund, linje 542 till Sökö, linjerna 543 och 544 till Alberga samt närbussarna 148 och 149 till Esbovikens centrum.

Hållplatsens namn ändras 3.12 då metrotrafiken till Stensvik startar. Det nya namnet är Esboviken (M). Samtidigt byter den motsatta hållplatsen, Fjärdtorget E4157, platfform 11, namn till Esboviken (M).

Hållplatsen på kartan

image4gm4.png