Hållplats Flöjtskeppet Dianas gränd flyttas 8.11

Hållplatsen Flöjtskeppet Dianas gränd (H2570) flyttas ca 30 m bakåt tisdagen den 8 november. Hållplatsen trafikeras av linje 59 i riktning mot Malmgård.

Hållplatsen Flöjtskeppet Dianas gränd (H2570) flyttas ca 30 m bakåt tisdagen den 8 november. Hållplatsen ligger i Sumparn och trafikeras av linje 59 i riktning mot Malmgård. 

Bussarna trafikerar en ersättande hållplats i ca en månad. Hållplatsen flyttas på grund av arbeten.