Hållplatsen Miilis terminal, till sin tidigare plats på fredagen den 30 juni

Hållplatsen Miilis terminal, i Söderkulla på Nya Borgåvägen, kommer att återgå till sin tidigare plats på fredagen den 30 juni

Hållplatsen Miilis terminal Si0857 (plattform 4) på Nya Borgåvägen i Söderkulla flyttas tillfälligt framåt i körriktningen ca 100 m 28.11. Det nya hållplatsläget ligger väster om korsningen till Fröken Miilis väg.

Hållplatsen trafikeras av linje 841N till Järnvägstorget/Nissbacka, linje 842 till Eriksnäs, linje 843 till Kalkstrand och linje 848 till Borgå.

Hållplatsen flyttas på grund av byggnadsarbeten. Arrangemanget gäller fram till slutet av juni 2023.

Hållplatsen på kartan

imageie9nn.png