Hållplats Viks forskarpark H3173/H3174 dras in på tisdag 8.11 kl. 8–16

Hållplatsen Viks forskarpark (H3173 och H3174) på Viksbågen dras in tisdagen den 8 november kl. 8–16. Bussarna 57, 78 och 550 kör rakt längs Viksvägen istället för Viksbågen.

Hållplatsen Viks forskarpark (H3173 och H3174) på Viksbågen dras in tisdagen den 8 november kl. 8–16. Bussarna 57, 78 och 550 kör rakt längs Viksvägen istället för Viksbågen.

Det finns ett tillfälligt hållplatspar på undantagsrutten som bussarna använder. De tillfälliga hållplatserna är belägna på Viksvägen, i närheten av korsningen intill Pasteursgatan.

Hållplatsen dras in på grund av att snabbspårvägen 550 börjar testköras i november.