Ny rutt för linje 182A Kyrkslätt-Sjundeå 1.1.2023

Linje 182A kör inte längre till Sjundeå bad från och med 1.1.2023. Den nya ändhållplatsen ligger på Lappersvägen.

Från och med 1.1.2023 kör linje 182A inte längre till Sjundeå bad. Linjens nya ändhållplats ligger på Lappersvägen och linjen trafikerar rutten Sjundeåvägen, Lappersvägen, Länsmansbacken.

Samtidigt får linjen tre nya hållplatser: Tjusterbyvägen So3063, Västerby So3080 och Lappersvägens korsn. So3046.

Tidtabellen ändras enligt följande:

Lördag och söndag:

  • Avgång från Kyrkslätt kl. 10.30A tidigareläggs med en halv timme, den nya avgångstiden är kl. 10.00A
  • Avgång från Sjundeå kl. 11.00A tidigareläggs med en halv timme, den nya avgångstiden är kl. 10.30A

Linjens rutt och tidtabell i Reseplaneraren, välj tidpunkten 1.1.2023

Nya rutten för linje 182A på kartan

imageelrxa.png