Nytt trafikföretag startar på linjerna 52, 53, 56 och 57 1.1.2023 - små justeringar i tidtabellerna

Den 1 januari 2023 börjar nytt trafikbolag trafikera linjerna 52, 53, 56 och 57. Samtidigt görs det små förändringar (1 - 2 minuter) i tidtabellen för linjerna 52 och 56.

Den 1 januari 2023 börjar Nobina Oy trafikera linjerna 52 Kungseken–Otnäs, 53 Arabia - Nybacka, 56 Fiskehamnen–Gamlas och 57 Gårdsbacka–Munksnäs. Linjerna får också ny tidtabell. Tidtabellerna justeras för att punktligheten ska bli bättre. 

På linje 52 tidigareläggs vissa avgångar från Otnäs med en minut och linjen får ny tidtabell på sträckan Otnäs - Munksnäsplatsen. En del av avgångarna på linje 56 tidigareläggs med 1-2 minuter.

Tidtabellerna hittar du i HSL-appen, Reseplaneraren och i tidtabeller i utskrivbar form i PDF-form.