Linje 506 på undantagsrutt från måndag 30.1 på grund av arbeten

Linje 506 kör undantagsrutt i Brunakärr från måndagen den 30 januari.

Linje 506 börjar köra en avvikande rutt måndagen den 30 januari från början av trafiken. Undantagsrutten går från Tenalavägen via Koroisvägen och Kiskovägen till Mannerheimvägen. Därefter fortsätter bussen på sin ordinarie rutt. Ingen ersättande hållplats sätts upp längs undantagsrutten.

Bussen trafikerar inte hållplatsen Brunakärr (H1928) på Mannerheimvägen. Bussen fortsätter på sin ordinarie rutt mot Invalidstiftelsen.

Undantagsrutten beror på arbeten och gäller fram till våren 2023.