Tidtabellen för regionlinjerna 566, 583/K och 584/T ändras 6.2

Det sker förändringar i tidtabellen för regionlinjerna 566, 583/K och 584/T måndagen den 6 februari.

Det sker förändringar både i avgångstiderna och passertiderna. Syftet med förändringarna är att göra tidtabellerna ännu pålitligare. Också passertiderna justeras så att de bättre motsvarar de reella körtiderna.

Reseplaneraren visar de nya tidtabellerna om du gör ruttsökning med datum 6.2 eller senare.

Tidtabellen för linjerna 566, 583/K och 584/T i pdf-form fr.o.m. 6.2

566 Mårtensdal-Träskända-Esbo centrum (endast vardagar)

Avgångarna från Mårtensdal station under de första timmarna på vardagar tidigareläggs med en minut. Avgångarna under de första timmarna från Esbotorget har justerats med en minut och avgång kl. 15.49 ersätts med avgång kl. 15.47. Linjens passertider förändras något.

583 Aviapolis-Klippsta-Grundbacka

Avgångstiderna från Aviapolis på vardagar och veckosluten ändras med 1-2 minuter. Vardagstidtabellen från Grundbacka i Esbo förändras med 1-2 minuter. I lördagstidtabellen har flera avgångar senarelagts högst med 8 minuter. På söndagarna är förändringen 1-4 minuter.

583K Aviapolis-Klippsta-Grundbacka

Vardagstidtabellen från Aviapolis och Grundbacka ändras med 1-2 minuter.

584 Aviapolis-Klippsta-Kalajärvi

Avgångstiderna från Aviapolis förändras med 1-2 minuter på vardagar. I tidtabellen för veckoslutet är förändringarna 1-3 minuter. Avgångarna från Kalajärvi på vardagar tidigareläggs med en minut.  Lördagsavgångarna ändras med 1-3 minuter. Söndagsavgångarna förändras med 1-2 minuter.

584T Kalajärvi-Klippsta-Helsinge skola

Avgång från Kalajärvi på vardagar tidigareläggs med en minut dvs. turen avgår kl. 7.06.