Ändhållplats för spårvagnslinje 1 flyttas från Kottby till Vallgård 6.3

Ändhållplatsen för spårvagnslinje 1 flyttas till ett nytt läge vid Paulus kyrka i Vallgård måndagen den 6 mars. Orsaken är spårprojektet Från Fiskehamnen till Böle. Snart börjar byggarbetet mellan Velodromen och Backasbrinkens simcenter och det väntas pågå fram till slutet av september, efter vilket spårvagnen kan återgå till sin ordinarie rutt.

Ändhållplatsen för spårvagnslinje 1 flyttas till ett nytt läge vid Paulus kyrka i Vallgård måndagen den 6 mars. Orsaken är spårprojektet Från Fiskehamnen till Böle. Snart börjar byggarbetet mellan Velodromen och Backasbrinkens simcenter och det väntas pågå fram till slutet av september, efter vilket spårvagnen kan återgå till sin ordinarie rutt.

Den nya ändhållplatsen är belägen vid Paulus kyrka. Från kyrkan kör spårvagnen längs Tavastvägen till Sörnäs och sedan mot Eira på sin ordinarie rutt. Spårvagnslinjen får följande nya hållplatser: ändhållplatsen Paulus kyrka (H0329) samt Vallgårds depå (H0319/H0320), Hauhoparken (H0317/H0318) och Brädgårdsgatan (H0315/H0316).

Hållplatserna på Pohjolagatan och Backasgatan i Kottby uteblir för linje 1.

Ersättande förbindelser från Kottby

Vi sätter inte en extra busslinje, eftersom de nuvarande busslinjerna erbjuder ersättande förbindelser för spårvagnarna. Gångavståndet blir längre särskilt för de som använder spårvagnshållplatsen på Metsolavägen, men i genomsnitt har hållplatsen inte haft många användare.

Under specialarrangemanget lönar det sig att använda följande bussförbindelser från Kottby:

  • Linje 69 via Tölö till Kampen. Bussen går längs Kullervogatan, Kottbyvägen och Forsbyvägen.
  • Linje 65 till Sörnäs eller centrumet. Bussen går längs Kottbyvägen och Forsbyvägen.
  • De bussar som kör längs Backasgatan går till Sörnäs eller centrumet. Du kan byta till spårvagnslinje 1 i Sörnäs.

De alternative förbindelserna finns i Reseplaneraren då man söker med datumet 6.3 eller senare.

Andra ändringar i spårvagnstrafiken 6.3

Det blir små tidtabellsändringar för alla spårvagnslinjer 6.3. Mer information om ändringarna hittar du i våra trafikmeddelanden:

Spårvagnslinjerna fr.o.m. 6.3.2023 (linjekarta)

Kartan som en pdf-fil

Kartan innehåller inte undantagsrutterna för spårvagnslinjerna 7, 8 och 9 mellan 6–10.3.

Information om arrangemanget

Byggarbetet som görs under spårprojektet Från Fiskehamnen till Böle sker bl.a. på Backasgatan, som också trafikeras av spårvagnslinje 1. Förutom byggarbetet kring spårvägen och de nya trafikarrangemangen förnyar man också kommuntekniken vid Backasgatans korsning. Trafiken kan inte avbrytas på grund av den livliga fordonstrafiken i området. Detta innebär att byggarbetet tar en längre tid, eftersom arbetet måste göras i flera steg. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av september.