Ruttförändring för linjerna 88 och 87N i Kronbergsstranden 3.4

Måndagen den 3 april får linjerna 88, 88B samt nattbuss 87N ny rutt i Kronbergsstranden. Linjerna börjar köra via Håkansviken i riktning mot Hertonäs.

Buss 88 kör från Hertonäs på Hundholmsvägen till Hålvik. I riktning mot Hertonäs kommer bussen att köra via Håkansviken dvs. via Skärgårdsflottsgatan, Astridsgatan och Håkansviksgatan tillbaka till Hundholmsvägen.

Linjerna 87N och 88B kör till slutet av Hundholmsvägen och fortsätter sedan till den nya rutten dvs. Skärgårsflottsgatan, Astridsgatan och Håkansviksgatan tillbaka till Hundholmsvägen.

Linjen får följande nya hållplatser: Kronberget (H4980) på Skärgårdsflottsgatan, Frejagränden (H4985) på Astridsgatan samt Håkansviksparken (H0879) Håkansviksgatan. Samtidigt dras hållplats Kronberget (H4669) på Hundholmsvägen in.

Förändringarna beror på byggandet av snabbspårvägen.

2023_04_03_Kruunuvuorenranta.PNG