Färjetrafiken till Kronbergsstranden startar 1.5

Färjetrafiken mellan Kronbergsstranden och Sjötullstorget i Kronohagen startar måndagen den 1 maj. Ombord på färjan gäller HRT:s biljetter i vilka ingår zonerna AB. Det lönar sig att köpa biljetten i förväg eller köpa den med HRT-kortet eller via HSL-appen. Det finns ingen biljettförsäljning ombord på färjan eller vid färjekajen.

Färjetrafiken ordnas av Suomenlinnan liikenne Oy och färjorna trafikeras av Sun Ferry och JT-Line.

Den första färjan avgår kl. 7.15 från Kronbergsstranden den 1 maj. Kajen ligger vid Skärgårdsflottsgatan 11. Färjans tidtabell och rutt kommer att finnas i Reseplaneraren innan trafiken startar.

Resan med färjan tar ca 20 minuter i en riktning. Färjan trafikerar sträckan alla dagar under sommaren och på vintern på vardagar ca kl. 7-22. Turtätheten är ca 50 minuter. Under veckosluten på vintern trafikerar färjan ca kl. 10-18. Vintertidtabellen träder i kraft i början av november.

Cykeln kan tas med på färjan utan en tilläggsavgift ifall det finns plats. Den som reser med barnvagn, kan resa gratis på färjan.

Förbindelsen från Sjötullstorget till färjan är tillgänglig. Den tillfälliga kajen i Kronbergsstranden är inte helt tillgänglig och personalen hjälper till vid  behov. 

Enligt beslut i Helsingfors stadsstyrelse utvärderas behov och efterfrågan på färjetrafiken under trafikeringen, och trafiken kommer att fortsätta högst fram till det att Kronbergsbron är klar. I samband med beredningen av Helsingfors stads budget blir det klart om trafiken fortsätter också under 2024.

Kruunuvuorenranta_netti