Busslinjer får nya tidtabeller i östra Vanda fr.o.m. tisdag 2.5

Tidtabellerna för busslinjerna i östra Vanda ändras tisdagen den 2 maj.

Tidtabellerna för busslinjerna i östra Vanda ändras tisdagen den 2 maj. Med förändringarna vill man synkronisera busstidtabellerna med de nya tågtidtabellerna på stam- och ringbanan.

Stora förändringar i tågtrafiken på stam- och ringbanan från och med 2.5.2023

Tidtabellsändringarna gäller linjerna 587, 624, 631, 641, 642, 665, 711, 718, 721, 731, 734, 735, 736, 739, 961, 972, 973, 976, 978.

Bekanta dig med de nya tidtabellerna som börjar gälla 2.5. De nya tidtabellerna finns i Reseplaneraren och i pdf-form på sidan Tidtabellerna i utskrivbar form.

Mer information om tidtabellsändringar i östra Vanda från och med 2.5:

Två vardagsavgångar på linje 587 ändras med en minut.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 624 på alla veckodagar. I huvudsak minutförändringar. De största förändringarna är 10 minuter.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 631 på alla veckodagar. Förändringarna är högst 6 minuter.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 641 på alla veckodagar. Förändringarna är ca 10 minuter.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 642/K på alla veckodagar. De största förändringarna är ca 10 minuter.

I vardagstidtabellerna för linje 665 görs små minutförändringar.

Flera förändringar i tidtabellen för linje 711 på vardagar. Avgångstiderna förändras högst med 3 minuter.

I tidtabellerna för linje 718 sker det några små minutförändringar på vardagar.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 721 på alla veckodagar. Förändringarna är till största delen under 3 minuter. Den största förändringen är 9 minuter.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 731 på alla veckodagar. Största delen av förändringarna är från två till tre minuter. Den största förändringen är ca 20 minuter.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 734 på alla veckodagar. Förändringarna är till största delen under 3 minuter. Den största förändringen är 8 minuter.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 735 på alla veckodagar. Största delen är små minutförändringar. De största förändringarna är ca 5 minuter.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 736 på alla veckodagar. Förändringarna är för det mesta från en till tre minuter. De största förändringarna är 6 minuter.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 739 på alla veckodagar. Största delen av förändringarna är från en till tre minuter. Den största förändringen är 12 minuter.

Små minutförändringar i tidtabellerna för linje 961 på vardagar.

Små förändringar i tidtabellerna för linje 972 på vardagar.

Det görs flera förändringar i tidtabellen för linje 973 på alla veckodagar. Förändringarna är ca 10 minuter.

På linje 976 är tidtabellsändringarna små. En avgång på vardagsmorgon tidigareläggs och fyra avgångar på söndag har minutförändringar.

Det görs små förändringar i vardagstidtabellen för linje 978. Tre avgångar på morgonen har minutförändringar.