Söndagstidtabeller för busslinjer 311, 335B, 400, 431, 571, 574, 583 och 584 ändras från 7.5

Det sker ändringar i söndagstidtabeller för Vandas busslinjer 311, 335B, 400, 431, 571, 574, 583 och 584 från och med den 7 maj.

Det sker ändringar i söndagstidtabeller för Vandas busslinjer 311, 335B, 400, 431, 571, 574, 583 och 584 från och med den 7 maj.

Ändringarna beror på att tågen på Ringbanan börjar trafikera med glesare turtäthet på grund av banarbeten. Söndagstidtabellerna för de ovan nämnda busslinjerna ändras för att säkerställa att bytesförbindelser mellan buss och tåg fungerar. Läs mera om banarbetena: Betydande ändringar i tågtrafiken på stambanan och ringbanan från 2.5.2023

Tidtabellerna gäller fram till början av sommartrafiksäsongen. Sommartidtabellerna börjar gälla den 19 juni.

De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren. Tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form.