Ändhållplats för linje 202 flyttas till Vermoängen och rutten förändras 14.8

Linje 202 får ny rutt både söder om Alberga och i Vallberget och Fågerlberga. Den södra ändhållplatsen flyttas från Klobbskog till Vermoängen och bussen kör rutten Vermovägen - Självstyrelsevägen - Säterigatan - Albergaesplanaden - Albergagatan - Hästskon till Alberga station.

Linje 113 och den nya linjen 206 erbjuder ersättande förbindelser i Frisbacka och Klobbskog. I framtiden kör bussen via Vallgatan till Fågeldalsvägen på sträckan Vallberget - Pärlugglebacken. I Vallberget erbjuder linje 202 ersättande förbindelser när trafikeringstiden på linje 203 förkortas och turtätheten blir glesare.

Det kommer inte längre att gå bussar på Fågelvägen men det går bussar på Fågeldalsvägen och Fågelbergavägen. I framtiden kör linjerna 522 (Alberga - Hasselbacken - Tavastby - Vandaforsen) och 522B (Alberga - Tavastberga) mellan Alberga och Fågelberga. Dessa linjer har en turtäthet på 20 minuter på vardagar på den gemensamma sträckan mellan Fågelberga och Alberga så den nuvarande turtätheten ändras inte (10 minuter).

Detta beror på förändringar som görs i Alberga och Hagalund. Mer information om förändringarna hittar du här 

Kartta linjan 202 reittimuutoksesta