Linjerna 113, 202, 212 och 213N får nya rutter i södra Alberga och i Bredvik 14.8

Linjerna 113, 202, 212 och 213N får nya rutter i södra Alberga och i Bredvik den 14 augusti. Linjerna 212 och 213N kör via bron på Impilaxvägen och linje 113 börjar köra via Frisbacka. Den södra ändhållplatsen för linje 202 flyttas från Klobbskog till Vermoängen. Linje 202 erbjuder förbindelser från Vermoängen och Bergans till exempel till skolcentret Monikko och Albergas idrottspark.

Linjerna 212 och 213N får nya rutter i Bredvik och Bergans. Den nya rutten går från Åboleden via Tarvaspäävägen, Självstyrelsevägen, Säterigatan, Befästningsvägen, Kronoborgsvägen och Kirvusvägen till Torvmossvägen och fortsätter sedan längs de nuvarande rutterna i riktning mot Grankulla och Esbo centrum. Den nya rutten för linjerna 212 och 213N betjänar framförallt förbindelserna från Helsingfors mot arbetsplatsområden söder om Alberga. Den nya rutten förbättrar förbindelser i Bredvik när bussarna stannar vid hållplatsen Kirvukorset i korsningen av Kirvuvägen och Torvmossvägen.

Linje 113 som nu kör via Bergans börjar köra via Frisbacka. Den nya rutten går via Torvmossvägen och Torvbanevägen till Frisbackavägen och vidare till Alberga. Denna förändringen möjliggör också förbindelsen till Bredis.

Den södra ändhållplatsen för linje 202 flyttas från Klobbskog till Vermoängen och bussen kör rutten Vermovägen - Självstyrelsevägen - Säterigatan - Albergaesplanaden - Albergagatan - Hästskon till Alberga station. Linje 202 erbjuder förbindelser från Vermoängen och Bergans till exempel till skolcentret Monikko och Albergas idrottspark.

I framtiden trafikeras Bergans förutom av snabbspårväg 15 även av bussarna 202, 212, 213N och 502. Linje 502 fortsätter att köra via Majorsgatan. Linjerna 212 och 213N erbjuder en direkt förbindelse från Bergans till Kampen på vardagar. De erbjuder också en direkt förbindelse från Helsingfors centrum till arbetsområdena i Säteri och Bergans. Den nya linjen 523 Westendstationen - Hagalund -Alberga erbjuder snabba förbindelser från Alberga till Hagalund via Ring I.

Detta beror på förändringar som görs i Alberga och Hagalund. Mer information om förändringarna hittar du här

Kartta linja 113 reitistä

Kartta linja 202 reitistä

Kartta linja 212 reitistä