Hållplatser Hundholmsvägen på Degerövägen flyttas på fredag 1.9

Hållplatserna Hundholmsvägen på Degerövägen flyttas och de tillfälliga hållplatsstolparna tas bort fredagen den 1 september.

Hållplats Hundholmsvägen (H4978) i riktning mot Hertonäs flyttas till norra sidan av Fladabågen. Samtidigt dras hållplatsen på Hundholmsvägen i riktning mot Hertonäs in. I fortsättningen kan alla linjer använda hållplatsen på Degerövägen.

Samtidigt tas de tillfälliga hållplatsstolparna bort. Förändringen påverkar linjerna 84, 85, 85K, 85N, 86, 86K, 86N, 87, 87N och 88 och närbuss 802.

Kartta Koirasaarentien pysäkkimuutoksista