Uppdaterad: Bussarna 59 och 518 på undantagsrutt i Böle fr.o.m. 5.9

I motsats till vad som tidigare meddelats förtsätter bussarna att köra undantagsrutt tills vidare. Bussarna 59 och 518 har varit på undantagsrutter i Östra Böle sedan den 5 september.

Uppdaterad 13.11: Bussarna fortsätter att köra undantagsrutt tills vidare.

Bussarna 59 och 518 kör inte via Stinsgatan och Banmästargatan i Östra Böle från tisdagen den 5 september. Orsaken är gatuarbeten på Banmästargatan.

Buss 59

Bussen kör på Industrigatan och Bangårdsvägen i båda riktningarna och trafikerar inte hållplatserna Stinsgatan och Jämsägatan.

De närmaste hållplatserna finns på Industrigatan, nära korsningen till Jämsägatan och framför Böle station.

Buss 518

Bussen kör från Gumtäktsvägen till Industrigatan och via Bangårdsvägen till Böle station i båda riktningarna. Bussen trafikerar inte hållplatserna Stinsgatan.

Buss 518 fortsätter att trafikera hållplatserna Jämsägatan. Dessa hållplatser flyttas ca 50 m mot Backasbrinken till ett nytt läge på Gumtäktsvägen.

De närmaste hållplatserna finns framför Böle station.