Hållplats Hesperiaparken H1911 flyttas 2.10

Måndagen den 2 oktober flyttas hållplats Hesperiaparken H1911 på Mannerheimvägen ca 100 m mot centrum.

Måndagen den 2 oktober flyttas hållplats Hesperiaparken H1911 på Mannerheimvägen ca 100 m mot centrum. Hållplatsen används av bussar när de avgår från centrum.

Detta gäller tills vidare.

Orsaken är arbeten på Mannerheimvägen. Läs mer om arbetena: manskunkatutyöt.fi (sidan är på finska)