Uppdaterad 12.3: Linje 502 på undantagsrutt från 10.10

Linjen återgår till sin vanliga rutt den 14 mars. Hållplatserna Tölö sporthall flyttas ca 200 m till Tallbackavägen. Detta gäller tills vidare.

Linje 502 kör undantagsrutt från och med tisdagen den 10 oktober. Linjen kör inte via Eino Leinos gata och Toivogatan, utan via Topeliusgatan, Runebergsgatan och Helsingegatan.

Linjen trafikerar inte hållplatserna Spåramuseet och Tölö sporthall. På undantagsrutten stannar linjen på hållplatserna Tölö bibliotek (H1315/H1346), Tölö torg (H1311/H1331) och Operan (H1332/H2062/H2185).

Orsaken är att Toivogatan stängs av tillfälligt på grund av Mannerheimvägens renovering. Aktuell information om projektet (på finska) finns på sidan manskunkatutyöt.fi