Förändringar i tågtrafiken (R- och T-tågen) nattetid sö-fre 8.10-15.12 - trafikavbrott och ersättningsbussar mellan Kervo och Träskända samt mellan Mosabacka och Träskända

På grund av banarbeten kör R- och T-tågen inte R- och T-tågen kör inte mellan Kervo och Träskända kl. 0.25-4.20 nätterna mellan 8.10 och 15.12 på grund av banarbeten. Fram till måndag 16.10 kör T-tågen inte heller mellan Mosabacka och Träskända nattetid söndag-fredag kl. 0.50-4.40. Tågen ersätts av bussarna 699X och 969X.

På grund av banarbeten kör R- och T-tågen inte R- och T-tågen kör inte mellan Kervo och Träskända kl. 0.25-4.20 nätterna mellan 8.10 och 15.12 på grund av banarbeten. Fram till måndag 16.10 kör T-tågen inte heller mellan Mosabacka och Träskända nattetid söndag-fredag kl. 0.50-4.40. Tågen ersätts av bussarna 699X och 969X. 

Förändringarna gäller nätterna mellan söndag och fredag det vill säga att tågen går som vanligt under veckosluten. Förändringarna gäller dock inte under följande nätter då tågtrafiken går som vanligt mellan Kervo och Träskända:

 • natten mellan måndag och tisdag 6-7.11
 • natten mellan måndag och tisdag 4-5.12
 • natten mellan tisdag och onsdag 5-6.12

Flera avvikelser på stambanan - aktuella rutter via Reseplaneraren

En del av avvikelserna i T-tågtrafiken beror på banarbeten i Dickursby vilket påverkar även K-, I- och P-tågen så att de inte kör mellan Mosabacka och Kervo. Dessa förändringar gäller fram till 16.10. Läs mer om dessa förändringar i ett separat meddelande.

Vi rekommenderar att du kontrollerar aktuella tågrutter samt ersättningsbussarna via Reseplaneraren.

Förändringarna i trafiken för R- och T-tåg nätterna mellan söndag och fredag 8-16.10

Under dessa nätter kör R-tågen inte mellan Träskända och Kervo kl. 0.25-4.20 och T-tågen inte mellan Träskända och Mosabacka kl. 0.50-4.40. 

I riktning från Helsingfors

 • R-tåget kl. 0.40 från Helsingfors kör endast till Kervo. 
  • Ersättningsbuss 969X avgår från Kervo kl. 1.08 och den kör via Ainola till Träskända. Från Träskända avgår R-tåget till Riihimäki kl. 1.30.

 • T-tåget kl. 1.51 från Helsingfors kör endast till Mosabacka.
  • Ersättningsbuss 699X till Träskända avgår från Mosabacka kl. 2.15. 
 • T-tåget avgår från Träskända mot Riihimäki kl. 3.19.

I riktning från Riihimäki

 • T-tåget kl. 2.18 från Riihimäki kör endast till Träskända. 

  • Ersättningsbuss 699X från Träskända kl. 2.49 kör till Mosabacka. Från Mosabacka avgår T-tåget till Helsingfors kl. 3.51.

 • T-tåget från Riihimäki kl. 2.55 (från Jokela kl. 3.09) ställs in mellan Riihimäki och Mosabacka. Tåget avgår först från Mosabacka enligt den vanliga tidtabellen dvs. kl. 3.51.
 • T-tåget från Riihimäki kl. 4.00 avgår fem minuter senare än vanligt (den vanliga avgångstiden är kl. 3.55). Från Jokela avgår tåget kl. 4.14 och från Kervo fortsätter det som vanligt mot Helsingfors dvs. kl. 4.32.

 

Förändringarna i trafiken för R- och T-tåg nätterna mellan söndag och fredag 16.10-15.12

Under dessa nätter kör R- och T-tågen inte mellan Träskända och Kervo kl. 0.25-4.20. Mellan Kervo och Mosabacka kör tågen som vanligt. Tågtrafiken går som vanligt natten mellan måndag och tidsdag 6-7.11, natten mellan måndag och tisdag 4-5.12 samt natten mellan tisdag och onsdag 5-6.12.

I riktning från Helsingfors

 • R-tåget kl. 0.40 från Helsingfors kör endast till Kervo.

  • Ersättningsbuss 969X avgår från Kervo kl. 1.08 och den kör via Ainola till Träskända. Från Träskända avgår R-tåget till Riihimäki kl. 1.30.

 • T-tåget kl. 1.51 från Helsingfors kör endast till Kervo.

  • Ersättningsbuss 969X avgår från Kervo kl. 2.34 och den kör via Ainola till Träskända. Från Träskända avgår T-tåget till Riihimäki kl. 3.04.

I riktning från Riihimäki

 • T-tåget avgår redan kl. 2.33 från Riihimäki (den vanliga avgångstiden är kl. 2.55) och kör endast till Träskända.

  • Ersättningsbuss 969X avgår från Träskända kl. 3.09 och den kör via Ainola till Kervo. Från Kervo avgår T-tåget till Helsingfors kl. 3.32 enligt den vanliga tidtabellen.
 • T-tåget som vanligtvis skulle avgå kl. 3.55 från Riihimäki, avgår fem minuter senare dvs. kl. 4.00. Tåget avgår från Jokela två minuter senare än vanligt dvs. kl. 4.14. Från Kervo fortsätter tåget mot Helsingfors enligt vanlig tidtabell dvs. tåget avgår kl. 4.32.

 

Ersättningsbussar

Du kan också stiga på ersättningsbussen genom mittdörren. Om du har en giltig biljett, behöver du inte visa upp biljetten för föraren. Ombord på ersättningsbussar gäller samma biljetter som i tågen dvs. både HRT:s och VR:s giltiga biljetter.


Ersättningsbuss 699X

I Malm avgår bussarna från plattform 20. Vi rekommenderar att passagerarna byter mellan buss och tåg i Mosabacka eftersom gångavståndet är kortare där. I Kervo avgår bussarna från plattfrom 12 i riktning mot Helsingfors.

Bussarna stannar vid alla mellanstationer förutom vid Sandkulla. I stället för Sandkulla tågstation stannar buss 699X vid hållplats Malmbacken som ligger på Pyrolavägen. Från Dickursby går stombuss 570 nära Sandkulla tågstation. Vid de andra tågstationerna stannar buss 699X på hållplatser som är avsedda för ersättningsbussar. Dessa hållplatser i HRT-området hittar du i Reseplaneraren och i kartorna som finns på stationerna. Stationskartorna finns tillgängliga också på HSL.fi i Utskrivbara tidtabeller och kartor.

Reseplaneraren visar tidtabellen och rutten för ersättningsbussen 699X:

Buss 699X Malm-Träskända

Buss 699X Träskända-Malm

Buss 699X Malm-Kervo

Buss 699X Kervo-Malm

 

Ersättningsbuss 969X

Reseplaneraren visar tidtabellen och rutten för ersättningsbussen 969X:

Buss 969X Kervo-Träskända

Buss 969X Träskända-Kervo

Obs! Under dessa nätter körs inte de vanliga avgångarna på ersättningsbuss 969X Träskända-Ainola-Träskända dvs. turerna från Ainola kl. 0.58, 2.25, 3.08 och från Träskända kl. 1.15, 2.42, 3.21 ställs in. De ersätts av de ovannämnda 969X och 699X-bussarna som kör enligt separat tidtabell från/till Kervo.

 

Förändringarna är en del av en större helhet

Förändringarna beror på banarbeten som är en del av projektet Helsingfors - Riihimäki. I banprojektet Helsingfors–Riihimäki förbättrar man funktionen på Finlands livligaste banavsnitt. Godstrafiken flyttas till egna spår avskild från persontrafiken, och förnyandet av trafikplatsernas växelförbindelser gör det snabbare att köra på banan.

Läs mer om Trafikledsverkets projekt här