Hållplatsförändringar i Kalajärvi på Vichtisvägen 13.10

Hållplatsparet Metsämaa (E7203, E7204) tas åter i bruk och hållplatsparet Kortesbacken (E7205, E7206) dras in fredagen den 13 oktober.

Hållplatsparet Metsämaa (E7203, E7204) tas åter i bruk och hållplatsparet Kortesbacken (E7205, E7206) dras in fredagen den 13 oktober. Hållplats Metsämaa E7203 flyttas ca 200 m mot Vichtis.

Samtidigt dras hållplatsparet Kortesbacken (E7205, E7206) in.

Hållplats E7204 används av linjerna 345 och 346 i riktning mot Helsingfors samt 375/V i riktning mot Myrbacka och hållplats E7203 av linjerna 345/N i riktning mot Rinnehemmet samt 346 och 375 i riktning mot Vichtis.

Pysäkit kartalla.