Tågtrafiken återgår till det normala

Olycksplatsen i Bocksbacka har röjts och tågtrafiken återgår till det normala. Förseningar är möjliga inom de närmaste timmarna.