Sjundeås busslinjer 912/K, 913/A/B/BT, 914, 915/A/B/T, 916/K och 917 ändras från och med 23.10

Sjundeås närbusslinjer 912/K, 913/A/B/BT, 914, 915/A/B/T, 916/K och 917 ändras från och med måndagen den 23 oktober. Syftet med förändringarna är att förbättra trafikens punktlighet och skolförbindelser.

Sjundeås närbusslinjer 912/K, 913/A/B/BT, 914, 915/A/B/T, 916/K och 917 ändras lite från och med måndagen den 23 oktober. Förändringarna påverkar i huvudsak passertiderna. Syftet med förändringarna är att förbättra trafikens punktlighet och skolförbindelser.

Samtidigt blir det också andra förändringar i busslinjer 913B, 914, 915AK och 916/K.

  • Avgången på linje 913B kl. 13.25 från Sjundeå kommuncentrum byter linjenummer till 913BT. Syftet med detta är att förkorta väntetider för vissa elever efter skolans slut.
  • I fortsättningen använder linje 914 inte längre hållplats Lillkråkas (So3017) för tidsutjämning.
  • Avgången på linje 915AK kl. 11.25 från Sjundeå kommuncentrum tidigareläggs med 5 minuter. Den nya avgångstiden är kl. 11.20.
  • Avgångarna på linje 916 från Pauni till bildningscampuset tidigareläggs med 2 minuter på morgnarna och med 5 minuter på eftermiddagarna. Avgångstiderna på eftermiddagarna från bildningscampuset förändras inte. Dessutom ändras rutten för linje 916/K i riktning mot norr: i fortsättningen kör bussen via Lappersvägen och Kyrkovägen till Svidjavägen. Tre nya stopplatser öppnas på den nya sträckan på Kyrkovägen. Hållplatserna Tjusterbyvägen So3062 och Kalans So3041 dras in. Förändringen förbättrar trafiksäkerheten på skolresan.

På kartan nedan ser du den nya sträckan och de nya stopplatserna för linje 916(K) i riktning från bildningscampuset till Pauni

imageax38b.png