Sommarens banarbeten blir klara och HRT:s närtågstrafik återgår till det normala måndag 23.10

Måndagen den 23 oktober återgår tågtrafiken på stambanan och ringbanan till det normala när banarbeten i Dickursby blir klara. K-, I- och P-tågen går var 10:e minut. På den gemensamma sträckan dvs. mellan Sandkulla och Helsingfors går tågen var 5:e minut.

Varje P-tåg fortsätter igen från flygplatsen till Dickursby och vidare till Helsingfors. Också varje tåg stannar också vid Veckal. Samtidigt blir körtiderna kortare när banarbeten inte längre påverkar tågtrafiken. 

Banarbetena började på tisdag 2.5 och är en del av banprojektet Helsingfors-Riihimäki. X Utan förändringarna skulle Dickursby riskera att bli flaskhals för trafiken. 

Som en del av tidtabellsändringarna sker det förändringar också i tidtabellen för bussarna. Förändringar påverkar bussar som kör via stationerna på ringbanan och stambanan samt bussar i Tusby. Följande busslinjer får ny tidtabell: 335, 335B, 400, 434, 443, 445, 571, 574, 576, 583, 584, 587, 623, 624, 631, 633N, 641, 642, 643, 665, 721, 731, 734, 736, 738, 739, 961, 963, 964, 965, 967, 972, 973, 975, 976, 977, 978, 985.

I banprojektet Helsingfors-Riihimäki ingår också banarbeten som påverkar VR:s närtåg. Dessa arbeten och förändringar fortsätter att gälla fram till 9.12. På grund av arbetena är Ainola station stängd fram till 9.12 och R-, Z-, D- och T-tågen har avvikande tidtabell. En ersättningsbuss kör mellan Ainola och Träskända. 

Arbeten fortsätter i Dickursby nästa år

Det görs arbeten i Dickursby ännu fram till november. Nästa år fortsätter arbeten vid norra ändan av bangården där man gör motsvarande förändringar i banor, växlar osv. som man har gjort i den södra ändan. Avsikten är att arbetena görs så att den stör trafiken så lite som möjligt.

Närtågstrafiken fr.o.m. 23.10.2023

Lähijunaliikenteen kartta