Fredriksgatans ingång till Kampens metrostation stängs 4.12

Byggandet av den nya centralen för hälsa och välbefinnande i Kampen framskrider till ett nytt skede. På grund av detta stängs den västra ingången till Kampens metrostation måndagen den 4 december 2023. Byggarbetena påverkar ingångarna till Kampens metrostation.

Under arbetena sker ingången till metrostationen genom köpcentret Kamppi och bussterminalen. Hissarna vid ingången förblir i bruk och tillträde till dem sker genom Kampgränden. Använd hissen endast om du är rörelsehindrad  eller om du reser med barnvagn eller cykel.

Biljetthallen kommer att rivas

Centrums central för hälsa och välbefinnande beviljades bygglov den 9 november 2023 och byggstarten sker kring årsskiftet. Det egentliga byggandet börjar under Runebergsgatan samt på avsnittet mellan Salomonsgatan och den nuvarande biljetthallen, som kommer att rivas i samband med byggarbetet. Den nya biljetthallen kommer att ligga på gatunivå i den nya centralen för hälsa och välbefinnande.

Mer information om projektet finns på Helsingfors stads webbplats: https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsplanering-och-byggande/sok-planer-och-projekt/centrums-central-for-halsa-och-valbefinnande

Ingångarna till Kampens metrostation från och med 4.12.2023

Kartta kampin sulusta