Hållplatserna Hesperiaparken på Mannerheimvägen flyttas på fredag 17.11

Hållplatserna Hesperiaparken på Mannerheimvägen flyttas fredagen den 17 november på grund av förändringar i trafikarrangemangen på Mannerheimvägen.

Hållplatserna Hesperiaparken på Mannerheimvägen flyttas fredagen den 17 november på grund av förändringar i trafikarrangemangen på Mannerheimvägen. Renoveringsarbetet fortsätter på västra sidan av Mannerheimvägen och fordonstrafiken flyttas över till Mannerheimvägens östra körfiler.

Hållplats Hesperiaparken (H1911) för norrgående bussar flyttas ca 80 m mot Dunckergatan.

Hållplats Hesperiaparken (H1908) för bussar mot centrum flyttas till mitten av gatan.

Specialarrangemangen gäller tills vidare. Orsaken till ändringarna är Mannerheimvägens renovering. Aktuell information om projektet (på finska) finns på sidan manskunkatutyöt.fi