Spårvagnshållplatserna Trekanten på Skillnadsgatan flyttas 6.11

Spårvagnshållplatserna Trekanten på Skillnadsgatan flyttas ca 50 m mot Stora Robertsgatan måndagen den 6 november.

Spårvagnshållplatserna Trekanten (H0703 och H0704) på Skillnadsgatan flyttas ca 50 m mot Stora Robertsgatan måndagen den 6 november. Detta på grund av arbeten. Arrangemanget beräknas gälla fram till den 22 december.

Kartta Kolmikulman pysäkkisiirrosta