Uppdaterad 20.2: Linje 522 på undantagsrutt i Petikko från 13.11

Linje 522 kör undantagsrutt via Ring III från och med måndagen den 13 november på grund av arbeten på Petikkovägen. Uppdaterad 20.2: ändringen beräknas gälla fram till den 30 juni 2024.

Bussarna trafikerar hållplatserna Veckalbacken (V1446 och V1447), Färdvägen (V1430 och V1431) och Rikarlsvägen (V1429) på Ring III. Hållplatserna Klinkersvängen (V1438) och Veckalvägen (V1432) på Petikkovägen i riktning mot Vandaforsen samt hållplatserna Klinkersvängen (V1437) och Veckalvägen (V1425) på Petikkovägen i riktning mot Alberga trafikeras inte.

Havainnekuva poikkeusreitistä ja pysäkeistä.