Längre rutt för linje 163 i Kurtby från 8.1

Rutten för linje 163 utvidgas så att bussen börjar köra till korsningen mellan Kurtängsvägen och Kurtbackssträckan måndagen den 8 januari.

Linje 163 börjar trafikera hållplatserna Kurtbackssträckan (E4977 och E4978), vilket kommer att förbättra kollektivtrafikutbudet i Kurtby.

Linjan 163 reitti Kurttilassa.