Rutten för linje 84 ändras på Degerö 8.12

Rutten för linje 84 ändras på fredag 8.12.2023. Linjens ändhållplats på Degerö flyttas från Gunillagränden till norra änden av Gunillavägen. Samtidigt sker det små justeringar i tidtabellen.

Rutten för linje 84 ändras på fredag 8.12.2023. Linjens ändhållplats på Degerö flyttas från Gunillagränden till norra änden av Gunillavägen. Samtidigt sker det små justeringar i tidtabellen.

I fortsättningen kör linjen i båda riktningar rutten Hundholmsvägen – Reihersvägen – Gunillavägen. Sträckan mellan Hundholmsvägen och Reihersvägen samt mellan Reiheirsvägen och Gunillavägen läggs ner.

Orsaken till förändringen är trafikeringsproblem vid ändhållplatsen på Gunillagränden och därför dras hållplatsen in.

Kartta reittimuutoksesta