Uppdaterad 2.1: Ändringar i hållplatsarrangemangen på linjerna 614, 617, 633 och 643 i Hagnäs den 8 januari – ändringar på linjerna 73, 74 och 623 börjar gälla redan den 7 januari

Avgångshållplatsen för linjerna 614 till Övitsböle, 617 till Aviapolis, 633 till Korso samt 643 och 643K till Skavaböle i Hagnäs flyttas måndagen den 8 januari 2024. Avgångshållplatsen för linje 623 till Pejas flyttas redan på söndagen den 7 januari, då också linjerna 73 och 74 undantagsvis använder samma avgångshållplats. Den nya avgångshållplatsen, dvs. plattform 25 Hagnäs (H2504) ligger på Hagnästorgsgatan.

Uppdaterad 2.1: Linje 623 till Pejas börjar trafikera den nya avgångshållplatsen redan på söndagen den 7 januari. Linjerna 73 och 74 använder också samma avgångshållplats under söndagen den 7 januari.

Hållplatserna Hagnäs (H2063) på Broholmsgatan och Hagnäs (H2401) vid Hagnäs torg uteblir för linjerna på grund av undantagsrutten.

Orsaken till förändringarna är bygget av spårvägsprojektet Kronbroarna. På grund av projektet stängs Broholmsgatan mot norr mellan John Stenbergs strand och Hagnäskajen. Trafiken norrut från Långa bron går via John Stenbergs strand. Alla de busslinjer som har sina ändhållplatser i Hagnäs kan inte köra via Hagnästorgsgatan under de avvikande trafikarrangemangen. Dessa ändringar i trafikarrangemangen beräknas pågå till slutet av 2025.

Av samma anledning flyttas ändhållplatsen för linjerna 73 och 74 tillfälligt från Hagnäs till Björnparken måndagen den 8 januari. Vänligen beakta att linjerna 73 och 74 avgår från plattform 25 Hagnäs (H2504) i stället för hållplats Hagnäs (H2063) under söndagen den 7 januari. Mer information finns i vårt separata meddelande.

Kartta Hakaniemen laiturisiirroista