Hållplats Innopoli på Teknikvägen i Otnäs flyttas 15.1

Hållplats Innopoli (E2220) på Teknikvägen flyttas ca 100 meter bakåt i färdriktningen mot korsningen till Datavägen måndagen den 15 januari.

Hållplatsen trafikeras av linje 52 till Otnäs och linje 111 till Mattby.

Hållplatsen flyttas på grund av en byggarbetsplats. Det beräknas att ändringen gäller fram till juli 2024.

Pysäkki kartalla.