Hållplats Ullasbacken på Domsbyvägen flyttas 24.1

Hållplats Ullasbacken (E9001) på Domsbyvägen flyttas ca 150 m mot tunneln under Åboleden och Domsby station onsdagen den 24 januari.

Hållplatsen trafikeras av linjerna 213 till Köklax och 213N till Esbo centrum.

Hållplatsen flyttas på grund av gatuarbeten. Det beräknas att ändringen gäller till och med juni 2024.

Karttakuva pysäkkisiirrosta.