Ruttförändringar i Hagnäs för busslinjer som avgår från Järnvägstorget från och med 8 januari

Rutterna för de bussar som avgår från Järnvägstorget ändras i Hagnäs från och med måndagen den 8 januari. Bussarna som kör norrut från centrum kör via John Stenbergs strand till hållplatserna i Hagnäs. Det blir också små ändringar i linjernas tidtabeller.

Rutterna för de bussar som avgår från Järnvägstorget ändras i Hagnäs från och med måndagen den 8 januari. Bussarna börjar köra via John Stenbergs strand till hållplatserna i Hagnäs. Rutterna mot centrum ändras inte.

Ändringen gäller linjerna 23, 61(N), 64, 65, 66, 67(N), 71, 73N, 74N, 75, 77(N), 78(N), 79N, 600, 611(B), 633N, 643N, 665N, 717(K,N), 718(A), 721N, 731N, 739, 785(K), 787(A,K) och 788(K) till Tavastvägen och Berghäll samt linjerna 55, 85N, 86N, 87N, 90A, 90N, 92N, 94N, 95N, 96N, 97N och 841N i riktning mot Sörnäs strandväg.

Ändringen ökar restiden från Järnvägstorget med högst 1–2 minuter. Tidtabellerna för alla de linjer som körs under dagtid och några nattlinjer kommer att ändras med några minuter måndagen den 8 januari. Du kan kolla tidtabellen för din linje i Reseplaneraren.

Ruttändringen på kartan

Hållplatsändringar i Hagnäs

  • Det blir inga ändringar i hållplatsarrangemangen i Hagnäs för de ovan nämnda bussar som kör via John Stenbergs strand.
  • Ändhållplatsen för linjerna 73 och 74 flyttas från Hagnäs till Björnparken den 8 januari. Mer information on ändringen hittar du i vårt separata meddelande.
  • Det görs ändringar i hållplatsarrangemangen i Hagnäs för linjerna 614, 617, 633 och 643 den 8 januari. För linjerna 73, 74 och 623 börjar dessa ändringar att gälla redan den 7 januari. Mer information on ändringen hittar du i vårt separata meddelande.                                                                        

Bakgrund till ändringen

Orsaken till ändringarna är spårvägsprojektet Kronbroarna. På grund av projektet stängs Broholmsgatan mot norr mellan John Stenbergs strand och Hagnäskajen. Trafiken norrut från Långa bron går via John Stenbergs strand.

Det beräknas att de ändringar som nu genomförs gäller fram till oktober 2024. I projektets nästa skede införs det också nya undantagsarrangemang i trafiken. Den nya spårvägen beräknas tas i bruk 2027.

Mer information om projektet hittar du på Kronbroarnas egen webbplats kruunusillat.fi