Västra ingången till Kampens metrostation på Fredriksgatan stängs helt 5.2.2024

Fredriksgatans ingång till Kampens metrostation stängs helt och hållet den 5 februari 2024, vilket innebär att också hissförbindelsen vid ingången kommer att stängas. I fortsättningen sker tillträde till metrostationen via Kampens köpcentrum och bussterminalen.

I stället för den hissförbindelse som nu kommer att stängas kan man använda hissarna och rulltrappan på nivå E i köpcentrumet. Tillträde till nivå E sker via Fredriksgatans ingång eller via Elhusets ingång på Kampgrändens sida.

Hissförbindelsen vid Fredriksgatans ingång till metrostationen stängs i ungefär ett år på grund av byggandet av en ny central för hälsa och välbefinnande i Kampen.

Mer information om projektet finns på Helsingfors stads webbplats.

Kamppi tiedotekartta.png