Ändringar i vardagstidtabeller för linje 561 från och med 18.3

Tidtabellerna för linje 561 ändras på vardagar från och med den 18 mars.

Tidtabellerna för linje 561 ändras på vardagar från och med den 18 mars. Ändringarna görs på basis av kundrespons.

Avgångstiderna på linjen ändras i båda riktningarna på vardagar. Syftet med ändringarna är att förbättra linjens punktlighet. Tidtabellerna under veckosluten ändras inte.

De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren. Tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form. Linje 561 kör rutten Östra centrum (M) – Malm – Aviapolis – Kivistö.

Det blir ändringar i avgångar från Östra centrum mot Kivistö mellan kl. 8.43–21.47 på vardagar. De största ändringarna (3–5 minuter) gäller följande vardagsavgångar:

  • Östra centrum: kl. 9.23 -> 9.26 och kl. 17.00 -> 16.57.
  • Malm: kl. 9.39 -> 9.42 och kl. 15.13 -> 15.16.
  • Aviapolis: kl. 10.03 -> 10.07, flera ändringar i avgångstider mellan kl. 13.40–16.30.
  • Murtovägen: kl. 15.52 -> 15.57, kl. 16.13 -> 16.17 och kl. 16.33 -> 16.37.

Flera vardagsavgångar från Kivistö mot Östra centrum justeras med en minut.