Hållplats Apollogatan på Runebergsgatan flyttas 12.2

Hållplats Apollogatan (H1308) på Runebergsgatan för buslinjerna mot Kamppen flyttas ca 130 m framåt till andra sidan av korsningen mellan Museigatan och Caloniusgatan måndagen den 12 februari.

Hållplatsen trafikeras av linjerna 20, 30, 37, 40, 41, 42, 63, 69, 70, 108N, 212, 213/N och 400 mot Kamppen. 

Hållplatsen flyttas på grund av fasadrenovering. Det här arrangemanget gäller tills vidare.

Pysäkki kartalla.