Hållplats Enåsen på Drumsövägen flyttas 23.2

Hållplats Enåsen (H1066) på Drumsövägen flyttas tillfälligt ca 50 m mot Drumsö metrostation fredagen den 23 februari.

Hållplatsen trafikeras av linje 105 till Drumsö metrostation samt linjerna 192V och 112N till Kampen.

Hållplatsen flyttas på grund av grävningsarbeten. Enligt uppskattning varar undantagsarrangemanget fram till maj 2024.

Pysäkki kartalla.