Linjerna 2, 7 och 9 på undantagsrutt i Böle nattetid 11–16.2

Spårvagnslinjerna 2, 7 och 9 följer undantagsrutter i Böle mellan söndagen den 11 februari och fredagen den 16 februari kl. 22–05 på grund av gatuarbeten. Under denna tid kör spårvagnarna inte till Böle station.

Undantagsrutterna per linje

Linje 2 kör rakt på Bölegatan till Västra Böle. I Västra Böle kör spårvagnen motsols. Linjen trafikerar inte Böle station och sträckan till Mässcentrum. Den närmaste hållplatsen till Böle station är Estersporten (H0610). Spårvagnen fortsätter sedan till ändhållplatsen Magistratstorget och sedan vidare via Tölö mot Olympiaterminalen.

Linje 2 trafikerar inte hållplatserna Löneboställsporten (H0630), Böle station (H0664 och H0665), Stinsgatan (H0619) och Mässcentrum (H0614).

 

Linje 7 kör rakt på Backasgatan till Pohjolagatan i Kottby och tillbaka via Sörnäs mot Västra Terminalen. Linjen trafikerar inte Böle station och sträckan till Mejlans. Den närmaste hållplatsen till Böle är Simcenter (H0271 och H0272) på Backasgatan.

Linje 7 trafikerar inte hållplatserna Mejlans sjukhus (H0131), Tölö tull (H0113 och H0114), Aurora sjukhus (H0639 och H0640), Djurgården (H0601 och H0602), Löneboställsporten (H0629 och H0630), Böle station (H0664 och H0665), Stinsgatan (H0611 och H0619) och Banbyggarvägen (H0617 och H0618).

 

Linje 9 kör från Berghäll via Helsingegatan, Västra Brahegatan och Sturegatan till Paulus kyrka och tillbaka via Berghäll mot Västra terminalen. Linjen trafikerar inte Böle station och sträckan till Ilmala. Du kan ta dig till Böle station till exempel genom att byta till buss 23 vid hållplats Borgågatan (H2123).

Linje 9 trafikerar inte hållplatserna Ilmalatorget (H0622), Nyhetsgatan (H0626 och H0627), Evabacken (H0624 och H0625), Estersporten (H0609 och H0610), Böle station (H0664 och H0665), Stinsgatan (H0662 och H0663), Jämsägatan (H0660 och H0661), Fredriksb. verkstad (H0658 och H0659), Kotkagatan (H0656 och H0657), Sturegatan (H0655 och H0654), Flemingsgatan (H0653 och H0652) och Helsingegatan (H0250 och H0651).

 

Spårvagnarna följer undantagsrutterna på grund av gatuarbeten på Stinsgatan och Banmästargatan.

Karta över undantagsrutterna

2024_02_11_ratikat_poikkeusreitti_Pasilassa_öisin.JPG

Alternativa förbindelser från Böle station

Stombussarna 500 och 510 och linje 59 avgår från plattform 31 och kör mot Sörnäs. Linjerna 500 och 510 kör via Aleksis Kivis gata och linje 59 via Industrigatan. Den närmaste hållplatsen till Sörnäs är Tågvägen (H2180).

Stomlinjerna 500 och 510 avgår från plattform 36 och kör mot Mejlans sjukhus.

Linjerna 23 och 59 avgår från plattform 36 och kör mot Ilmala.

Andra alternativa förbindelser hittar du i Reseplaneraren.