Turtätheten för snabbspårvägslinje 15 ökas till 8 minuter måndag 4.3

Från och med måndagen den 4 mars börjar snabbspårvagnarna att köra med en turtäthet på åtta minuter under vardagar.

Turtätheten för snabbspårvägslinje 15 ökas till åtta minuter på vardagar under rusningstider, det vill säga på morgnarna ca klockan 6.30–10 och på eftermiddagarna ca klockan 14.30–18. Hittills har turtätheten varit 10 minuter.

Denna ändring underlättar särskilt arbets- och skolresandet, eftersom den genomsnittliga väntetiden på hållplatserna minskar. Den tätare trafiken innebär också att spårvagnarna kommer att ha mer utrymme ombord för ett större antal passagerare.

De nya tidtabellerna hittar man i Reseplaneraren när man söker rutt med datum 4.3 eller senare.

Passagerare mycket nöjda med snabbspårvagnen

Efter att nya vagnar har satts i trafik kommer den slutliga turtätheten att vara sex minuter. På grund av att trafiken på den nya snabbspårvägen inleddes tidigare än planerat är hela spårvagnsmaterielen ännu inte tillgänglig.

Linje 15, som varit i trafik sedan oktober, är mycket populär bland passagerare: varje dygn görs det runt 40 000 resor med snabbspårvagn. Nöjdheten med snabbspårvagnen är också på en mycket hög nivå: nio av tio passagerare är antingen mycket eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik. Passagerarna är särskilt nöjda med vagnarnas renhet och skyltningen på hållplatserna.