Uppdaterad 11.3: Hållplats Simonkallion koulu dras in från och med 21.2

Hållplats Simonkallion koulu (V6504) dras in tillfälligt från och med onsdagen den 21 februari. Uppdaterad 11.3: Hållplatsen tas i bruk igen fredagen den 15 mars.

Hållplats Simonkallion koulu (V6504) på Björkbyvägen dras in tillfälligt från och med onsdagen den 21 februari.

Den som reser med linjerna 623, 631, 633N och 641 kan använda hållplats Simonsberg V6502 på Björkbyvägen, ca 200 m framåt i bussarnas färdriktning.

Den som reser med linje 574 kan använda hållplats Simonsbergsgränden V6511 på Simonsbergsvägen, ca 200 m framåt i bussens färdriktning.

Ändringen gäller linjerna 574 till Myrbacka, 623 till Hagnäs, 631 och 641 till Dickursby och 633N till Järnvägstorget.

Uppdaterad 11.3: Hållplatsen tas i bruk igen fredagen den 15 mars.

Orsaken till att hållplatsen drogs in var grävningsarbete.

imageaqi7v.png