Busslinje 643K får veckoslutstrafik från 6.4

Linje 643K börjar köra under veckosluten i april efter påsken.

Det första veckoslutet när linje 643K kör är lördag-söndag 6-7.4. På lördagar och söndagar kör linjen med 60 minuters mellanrum.

Linje 643K har tidigare trafikerat sträckan Hagnäs-Hyrylä endast på vardagskvällar. Linje 643K kör i fortsättningen mellan Hyrylä och Hagnäs via Rödsand också under veckosluten. 

Den nya tidtabellen för linje 643K finns att läsa i Reseplaneraren. 

Ändringarna är en del av en större helhet. Ändringarna görs för att förbättra kollektivtrafiken under 2024. Det blir förbättring av veckosluts- och kvällstrafiken så att det är enklare att resa under fritiden.